Dobrovolníci tvoří nedílnou součást mezinárodní pomoci, a to nejen té rozvojové či humanitární. Odměnou za jejich pomoc jsou jim nenahraditelné zkušenosti, možnost poznat cizí kraje i kulturu, výborná příležitost zlepšit se v cizím jazyce či poznat nové lidi. V neposlední řadě ale tyto projekty představují způsob, jak si doslova „v terénu“ otestovat své vlastní schopnosti, sílu a koneckonců i odolnost. A co víc, například v rámci Evropské dobrovolné služby (více viz dále) má každý dobrovolník právo obdržet Pas mládeže, který dokládá nabyté dovednosti získané během práce v zahraničí a může se tak stát hodnotnou položkou vašeho profesního životopisu. Projekty, pro něž se dobrovolnické akce organizují, jsou různého charakteru – dobrovolníci v jejich rámci pomáhají například v oblasti ekologie a kultury, sociální péče, při práci s mládeží atp. V každém případě jde však o práci pro neziskovou nebo státní (tj. nekomerční) organizaci. Výhodou dobrovolnických projektů je, že se od uchazečů většinou nevyžadují vynikající jazykové znalosti (i když alespoň základní znalost angličtiny, případně jiného světového jazyka dle cílové země je vítána) a ani dosažené vzdělání.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.