Mgr. Kateřina Novotná

ředitelka MC Krůček

email: k.novotna@kruceksvitavy.cz

tel.: + 420 724 150 215;  737 236 152

  

Mgr. Kateřina Burešová

email: k.buresova@kruceksvitavy.czmaterskecentrum@kruceksvitavy.cz

tel.: + 420 604 291 490

hlavní koordinátor MC, koordinátor projektu CPR

 

Ing. Radka Marie Trunečková

aktivizační pracovnice (v současnosti na RD)

rm.truneckova@kruceksvitavy.cz

 

Eliška Pánková

aktivizační pracovnice, mamamimi joga

email: materskecentrum@kruceksvitavy.cz

 

Anděla Buchtová

aktivizační pracovnice a koordinátor DC

email: a.buchtova@kruceksvitavy.cz

 

Iveta Knapová

aktivizační pracovnice

email: materskecentrum@kruceskvitavy.cz

 

Petra Snohová

aktivizační pracovnice, tanec s dětmi v šátku

email: materskecentrum@kruceksvitavy.cz

 

Mgr. Renata Součková

aktivizační pracovnice

email: r.souckova@kruceksvitavy.cz

 

Ing. Monika Komárková

lektroka, laktační poradkyně a poradkyně nošení dětí

email: materskecentrum@kruceksvitavy.cz

  

Mgr. Kateřina Krausová

lektorka klubu cvičení pro ženy

 

Lenka Švecová, Dis.

lektorka cvičení diastáza

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.