CENTRUM PRO RODINU

Projekt Centrum pro rodinu je zaměřen na podporu rodin s dětmi na Svitavsku s cílem nabídnout rodinám komplexní služby vedoucí k posilování funkčních vztahů a předcházení negativním jevům v rodině. Důraz je kladen na vzdělávání, zvyšování informovanosti, zkvalitnění rodičovských kompetencí s důrazem na aktivizaci a svépomoc rodin. V rámci projektu je otevřeno Informační centrum pro rodiny, vytvořeno kontaktní místo a jsou realizovány vzdělávací a tréninkové programy, každodenní rodičovské kluby, rodičovské podpůrné skupiny a pravidelné poradny. 

Všechny služby jsou nízkoprahové, dostupné široké veřejnosti. 

Projekt CPR navazuje na úspěšný projekt se stejným názvem z roku 2012. Služby jsou proto nastaveny na základě zkušeností zaměstnanců a potřebnosti klientů. Navazuje na práci v oblasti prevence soc. vyloučení rodin z předešlých let.

Projekt Centrum pro rodinu je dlouhodobě podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Národního dotačního titutlu Rodina, Pardubickým krajem v rámci dotace na podporu prorodinných opatrení a Městem Svitavy.

 

ČEZ - ENERGIE DO ŠKOL

Odkaz na videoprezentaci s ohlédnutím za kurzy pro předškoláky podpořené Nadací ČEZ

https://www.youtube.com/watch?v=gQwbXtPEe38

 

V Mateřském a rodinném centru Krůček věříme, že každé dítě může zažívat radost z učení. V době podání žádosti o grant Nadace ČEZ na podporu projektu Energie do školy jsme se již třetím rokem věnovali péči o předškoláky (děti od 3 do 6 let) i děti starší a radili jsme rodičům, jak je všestranně rozvíjet. Díky podpoře Nadace ČEZ jsme v roce 2015 zakoupili diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. Na základě práce s ní a dalšího vzdělávání jsme věděli, že ke zkvalitnění naší práce a její větší dostupnosti veřejnosti bychom potřebovali nakoupit nové kvalitní pomůcky. Nadace zařadila náš projekt Energie do školy do programu Pomáhej pohybem, díky čemuž jsme mohli odborné pomůcky – například Klokanovy kapsy, pomůcky z Montessori vzdělávacího systému a další - zakoupit.

Grant nám umožnil nabídnout dva kurzy pro předškoláky a individuální poradenství rodinám zcela zdarma a dále se vzdělávat pro zkvalitnění naší práce. V započaté práci pokračujeme, probíhají další kurzy pro předškoláky, zvýšil se zájem o individuální poradenství. Rodiče tak vědí, co jejich děti potřebují zejména pro učení se čtení, psaní, počítání nebo začlenění se do kolektivu. Pomáháme jim nalézt radost ze společné práce a neztratit klid při potížích. Když známe silnější a slabší stránky dítěte, nedostane „nálepku“, ale cestu, jak vše zvládnout. Sníží se tak stres rodin, který je se vstupem dítěte do školy běžně pojený.

Mnohokrát děkujeme za podporu.

Tento projekt byl již ukončen.

ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM

H.odnota E.nergie L.idství P.ropagace
Cílem projektu je sdělovat svitavské komunitě témata připomínající základní hodnoty lidství prostřednictvím obrazových kampaní, mezigenerační „BABI NEBUDE SEDĚT V KOUTĚ“, rodič vzorem pro dítě „ZDRAVÍ RODIČ, ZDRAVÍ DÍTĚ“ a zároveň je informovat o volnočasových a vzdělávacích aktivitách Mateřského a dobrovolnického centra Krůček.

Tento projekt byl již ukončen

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.