Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy je od října 2009 akreditovanou organizací pro projekt Evropská dobrovolná služba, v rámci programu Erasmus+. MC Krůček nyní může hostit i vysílat dobrovolníky všech zemí EU a všech partnerských zemí. EDS umožňuje mladým lidem, bez ohledu na vzdělání, sociální či kulturní původ, zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… EDS dobrovolnice tráví jeden rok v České republice, spolupracují s MC Krůček a s několika dalšími organizacemi ve městě a obohacují tak nejen naši práci, ale i místní komunitu.

 

Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.