Pavlína Černá

Vedoucí DS Krůček – Hlídáček. V MC Krůček působím od roku 2005 do současnosti, v Hlídáčku od 2011 jako teta. V polovině roku 2013 přezvala koordinaci Hlídáčku a od června 2020 kontinuálně přešla na pozici vedoucí DS Krůček.

motto: Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.

 

Tým Tetiček - chůvy

Svůj tým si vybírám podle osobního pohovoru a praktckých dovedností co se týče dětí, přístupu k dětem a ochotě se vzdělávat. Každá z tetiček má jiné přednosti a dovednosti, doplnujeme se na vzájem a proto tvoříme úžsný tým Hlídáčku.

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.