LOGO EU

Hlídací centrum BabyKrůček vznikl v roce 2011 na základě neustále se zvyšující poptávky maminek na kvalitní služby hlídání již těch nejmenších dětí.

Od 8.7. 2020 se původní BabyKrůček transformoval na dětskou skupinu Krůček a přestěhoval se do prostor v přízemí v budově MŠ Větrná, odloučené pracoviště Úvoz - naproti supermarketu LIDL.

V Krůčku zajišťujeme nejčastěji hlídání dětí od 1 roku do zahájení školní docházky. Svou flexibilitou (hlídání krátkodobé/ dlouhodobé, nepravidelné /pravidelné), individuálním přístupem, kvalitními zaměstnanci a příjemným zázemím jsme se staly nejčastěji vyhledávanou institucí na hlídání dětí předškolkového věku ve Svitavech.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA DĚTSKÉ SKUPINY KRŮČEK JE OD 7.00 – 16.30 HODIN

Název projektu:                       Dětská skupina Krůček

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014190

Doba realizace projektu:      1. 9. 2019 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Svitavy a jeho okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Svitavách a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz dětské skupiny o kapacitě 10 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.