PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA KRŮČEK SVITAVY a činnosti dobrovolníků v nich aneb kde dobrovolničit....

(aktualizováno říjen 2023)

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

  • Účast na tvůrčích dílnách a workshopech MC Krůček pro rodiny s dětmi v rolích pomocných lektorek/lektorů.
  • Dobrovolníci/ice mohou pomáhat při hlídání dětí v Babykrůčku - Hlídáčku, kde jsou děti bez rodičů od 0 do 6 let.
  • Akce MC Krůček - Den dětí, Mikuláš, Karneval, Halloween -  dobrovolníci se stávají součástí týmu a podílejí se na realizaci celé akce dle jejich možností, schopností a ochoty ke spolupráci. Od výroby kostýmu a výzdoby, po účast na samotné akci.
  • Příměstské tábory pro děti, kde spolu s lektory tvoří program a provází děti táborovým dobrodružstvím.

Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov

Dobrovolník je lektor programů se zvířaty a dětmi předškolního věku, pomocná činnost, péče o koně.

 Napísku z.s. Kukle, lesní klub

Dobrovolník vykonává pomocnou činnost, vypomáhá s programem pro děti, péče o děti v předškolním věku (hygiena, zajišťování osobní potřeby dětí, atd.), drobný úklid v zázemí, doprovod dětí na autobus.

Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy Český červený kříž

Klientky jsou ženy v tíživé životní situaci, které trpí ztrátou bydlení – jsou to osoby většinou nezaměstnané, sociálně slabé, někdy trpící domácím násilím. Klientky mají vždy nezletilé děti. Dobrovolníci vykonávají v organizaci tyto činnosti: praktická výuka a prohlubování kompetencí rodin v oblastech: organizace dne, péče o domácnost, úklid, péče o ošacení, výchova dětí, péče o děti, osobní hygiena, finanční hospodaření, nákup potravin, vaření, doprovody klientek.

Azylový dům pro muže Svitavy - doprovody a zvyšování kompetencí klientů Azylového domu pro muže a osob omezených ve správnosti, kterým město SY vykonává opatrovníka, organizace a výpomoc při " Potravinové pomoci", podpora při konání akcí města, možnost zajistit aktivity pro rodiny s dětmi. 

Městská knihovna ve Svitavách  

Pomoc při různorodých akcích knihovny, viz., program knihovny.

Středisko volného času Svitavy

Pomoc při akcích pořádaných SVČ (výlety, tábory i jednorázové akce apod.) i na pravidelných zájmových kroužcích.

Oblastní Charita Svitavy – Světlanka, centrum denních služeb

Dobrovolníci pomáhají při výchovně vzdělávacích aktivizačních činnostech ve skupině lidí se zdravotním handicapem, mohou se účastnit akcí pořádaných Světlankou nebo Charitou Svitavy a podílet se na jejich přípravě a organizaci (např. Tříkrálová sbírka).

Domov na Rozcestí Svitavy

Doprovody klientů například na nákupy, do chráněné dílny, do parku nebo na trhy (lidé s mentálním handicapem), pomoc při vytváření a organizaci akcí Domova. Pomoc a aktivizační činnosti v chráněné dílně, dopomc s úklidem bytů klientů, běžnými činnostmi týkající se denní rutiny - chystání jídla, nákup, volnočasové aktivity.

Nemocnice Pardubického kraje – Svitavská nemocnice

Návštěvy osamocených pacientů, předčítání pacientům na LDN ad. činnosti na různých odděleních nemocnice – dle kompetencí.

Děti patří domů, z. s.

Volnočasové aktivity a trávení času s dětmi z pěstounských rodin. Využít společný čas s dětmi můžete v rámci družiny, vyrazit společně do knihovny, na hřiště, do divadla na pohádku nebo do kina, Děti často potřebují parťáka do nepohody nebo kámošku, která s nimi zajde na nákupy a poradí, jaké tričko si obléct a který lak je trendy. Činnost a klienti jsou různorodí, dobrovolník by měl být empatický a trpělivý.

Bonanza Vendolí, z. ú.

  • Pomoc při akcích mentorské asistence, účast na mentorství, pomoc při akcích organizace Bonanza Vendolí, z. ú., účast na pobytových nebo příměstských táborech nízkoprahových zařízení a jejich akcí v průběhu roku.
  • Pomoc s organizací akcí jednotlivých služeb (Sv. Martin, Jarmark, Ocenění mentorů, programy pro školy, nízkoprahové aktivity s pomocí využitím metody hiporehabilitace, apod.)
  • Pomocnými pracemi při aktivitách s dětmi či při komunitní práci v nízkoprahových zařízeních NK Díra a Prevence s Bonanzou (tvorba programu, výtvarných, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti a mládež, apod.)

Seniorcentrum města Svitavy

Doprovod při vycházkách do okolí Domova; individuální aktivita s uživateli (povídání, čtení aj.), dobrovolník se může podílet na konání různých společných aktivit pro uživatele a kulturních akcí v Domově. Případně dopomáhat aktivizačním pracovnicím s programem pro klienty. Do seniorcentra dochází pravidelně i děti se ZŠ T.G.Masaryka –možné je i zapojení se do této skupiny a podpora propojení a sdílení napříč generacemi.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Výpomoc při přípravě a realizaci akcí pro veřejnost, které Městské muzeum a galerie ve Svitavách pořádá, zejména Masopust, Velikonoce v muzeu, Muzejní noc, prázdninové otevřené ateliéry, Svatováclavský vinný košt, Vánoce v muzeu a vernisáže výstav. Výpomoc na pravidelných aktivitách a workshopech jako pomocný lektor (kurzy pro děti i dospělé)

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Akce pořádané školou.

ZŠ, Riegrova 4 Svitavy

Akce pořádané školou.

ZŠ A MŠ Sokolovská 1

Akce pořádané školou.

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.