MC Krůček, z.s. započalo svou činnost jako dětský klub „Krůček“ v září 1998, kdy bylo součástí svitavského krizového centra KROK. K 1.2.1999 se přemístilo do prostor Nadačního domu J. Plívy, kde sídlilo až do května 2008. Jako samostatné občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Krůček bylo 10.8.2001 zaregistrováno na MV ČR a od září tohoto roku začala jeho pravidelná činnost, která trvá dodnes.

Dlouhá léta jej vedla Anička Petrová, kdy spolu s ostatními maminkami dva půldny v týdnu dobrovolně realizovaly všechny aktivity.Od března roku 2005 se MC Krůček stalo členem Sítě MC ČR a dne 10. 11. 2006 získalo za svoji činnost certifikát "Společnost přátelská rodině" (Family Friendly Society), udělený Rut Kolínskou. Následujícího roku byl MC Krůček otevřen pro veřejnost každý den.

V  květnu 2008 došlo k přestěhování MC Krůček Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika. Zde Krůček sídlí dodnes. Široký rozsah jeho činnosti zapříčinil změnu názvu v roce 2015 na Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. .

Krůček zaštiťuje jednotlivé divize _ rodinné centrum, hlídací centrum BabyKrůček, dobrovolnické centrum Krůček, evropská dobrovolná služba, projekty zaměřené na vzdělávání aj..

Všechny tyto změny však plynule navazují na původní aktivity a vedení MC Krůčku, principy a cíle sdružení zůstaly stejné. Krůček je, stejně jako ostatní mateřská a rodinná centra, založen na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě. Nabízí pomoc, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, laické i odborné poradenství. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Jeho realizátorkami jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují program. Umožňuje rodinám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.