Síť pro rodinu – jsme hrdým členem zastřešující organizace mateřských a rodinných center.

Město Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Městská knihovna Svitavy

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.