Vyberte si ze široké škály poraden vedené odborníky na danou problematiku.  

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

FINANČNÍ PORADNA

LOGOPEDISKÁ PORADNA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

KLUB RODIČŮ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKEHO SPEKTRA

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

PEDAGOGICKÁ PORADNA

Poradna je podpořena z projektu Centrum pro rodinu. Lze ji za finanční podpory projektu využít 3x po sobě jdoucích sezeních. 

Poté nutnost domluvit se na dalším průběhu s lektorem.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.