• Dobrovolnické centrum Krůček funguje pod akreditací Ministerstva vnitra ČR, jako dobrovolnické centrum, které může přijímat a vysílat dobrovolníky již od roku 2015.
  • Dobrovolnické centrum Krůček je jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a jeho okolí. Hlavním cílem projektu je vytvářet stabilní dobrovolnickou síť ve městě Svitavy a jeho okolí, která se zaměřuje na potřebnost místních neziskových (našich přijímajících) organizací a jejich cílových skupin. Cílem dobrovolnického centra je také propagovat dobrovolnickou činnost a věnovat se osvětě dobrovolnictví. Chceme díky fungování dobrovolnického centra a práci našich dobrovolníků v přijímajících organizacích pomáhat všem, kteří to potřebují.
  • Mateřské a rodinné centrum Krůček, z. s., je organizací, která:
    1. hledá dobrovolníky/dobrovolnice (osoby starší 15 let)
    2. přijímá a vysílá dobrovolníky/dobrovolnice do neziskových organizací
    3. hledá spolupracující firmy pro zajištění finančních zdrojů pro propagaci, provoz a rozvoj dobrovolnického centra
  • Aktivity Dobrovolnického centra Krůček jsou financovány díky finančním prostředkům Ministerstva vnitra České republiky, Pardubického kraje, města Svitavy i místních sponzorů.
  • Fungování Dobrovolnického centra Krůček se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.