Stát se dobrovolníkem může být pro mnoho lidí naplňující a přínosné z mnoha důvodů. Pojďme se na ně společně podívat a nalézt Vaši cestu dobrovolnictvím.

Zde je několik důvodů, proč se rozhodnout dobrovolničit:

 • Pomoc druhým: Dobrovolnictví vám umožňuje pozitivně ovlivnit životy druhých lidí
 • Růst a rozvoj: Dobrovolničení může poskytnout příležitost k osobnímu růstu a rozvoji dovedností. Můžete se naučit nové dovednosti, zlepšit komunikaci a týmovou práci.
 • Sociální spojení: Dobrovolnictví vám umožňuje setkávat se s různými lidmi a budovat nové sociální vztahy.
 • Směrování zájmu a vášně: Dobrovolnictví vám může pomoci objevit nové zájmy a vášně. Můžete získat novou perspektivu na svět a zjistit, co vás skutečně zajímá.
 • Zvýšení sebedůvěry: Pomáhání druhým a vidění pozitivního dopadu vaší práce může zvýšit vaši sebedůvěru a sebehodnocení.
 • Odbourání stresu: Dobrovolnictví může být skvělým způsobem, jak odreagovat a zbavit se stresu. Pomáhání jiným lidem může poskytnout perspektivu na vlastní problémy.
 • Dobré pro zdraví: Některé studie naznačují, že dobrovolničení může mít pozitivní vliv na fyzické a duševní zdraví. Může snižovat riziko deprese a stresu.
 • Obohacení komunity: Dobrovolníci hrají klíčovou roli při posilování komunit a řešení problémů, které ovlivňují okolí. Vaše práce může mít dlouhodobý a udržitelný dopad na vaši komunitu.
 • Odborné zkušenosti: Některé dobrovolnické aktivity vám mohou poskytnout cenné zkušenosti, které jsou užitečné pro váš profesní rozvoj.
 • Ocenění a uznání: Mnoho dobrovolníků pociťuje hrdost a uznání za svou práci. Můžete se stát vzorem pro ostatní a inspirovat je k dobrovolnictví.

 A jak je to s časovou náročností?

Časová náročnost dobrovolnické činnosti bude záviset na tom, kolik volného času má dobrovolník k dispozici.

Důležité je, aby dobrovolník komunikoval s organizací, pro kterou pracuje, a domluvil se na očekávaném časovém závazku. To umožní dobrovolníkovi plánovat svůj čas a zabezpečit, aby byl schopen splnit své dobrovolnické povinnosti. Může se tedy domluvit na jednu hodinu týdně pravidelné aktivity nebo na výpomoc jednorázovou při větších akcích apod., dle činnosti a organizace se kterou bude spolupracovat.

Co nabízí dobrovolnické centrum Krůček pro dobrovolníky:

 1. Provádí nábor a vybírá nové dobrovolníky/dobrovolnice
 2. Připravuje je na výkon dobrovolnické činnosti
 3. Proškolí a připraví dobrovolníky na dobrovolnickou činnost
 4. Uzavře s nimi smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti
 5. Zajistí dobrovolníkům pojištění proti škodám na majetku i zdraví
 6. Vyhledá pro dobrovolníka vhodnou spolupracující = přijímající organizaci
 7. Spojí dobrovolníka s přijímající organizací
 8. Domlouvá pracovní a časový harmonogram podle možností a přání dobrovolníků a přijímajících organizací
 9. Řeší jakékoliv obtíže mezi dobrovolníkem a přijímající organizací
 10. Provádí osvětovou činnosti dobrovolnictví
 11. Dobrovolníkům nabízí pravidelnou supervizi a možnost vzdělávání
 12. Dobrovolníkům potvrdí výkon dobrovolnické činnosti (např. pro potřeby dalšího studia, zaměstnání)

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.