Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré a svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat veřejně prospěšnou činnost.

Dobrovolnictví mi přinese:

Pocit užitečnosti

Nové zkušenosti/dovednosti/zážitky

Kontakty a přátelství

Seberealizaci

Praxi potřebnou k dalšímu studiu/ zaměstnání  

Co nabízí dobrovolnické centrum Krůček pro dobrovolníky:

 1. Provádí nábor a vybírá nové dobrovolníky/dobrovolnice
 2. Připravuje je na výkon dobrovolnické činnosti
 3. Proškolí a připraví dobrovolníky na dobrovolnickou činnost
 4. Uzavře s nimi smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti
 5. Zajistí dobrovolníkům pojištění proti škodám na majetku i zdraví
 6. Vyhledá pro dobrovolníka vhodnou spolupracující = přijímající organizaci
 7. Spojí dobrovolníka s přijímající organizací
 8. Domlouvá pracovní a časový harmonogram podle možností a přání dobrovolníků a přijímajících organizací
 9. Řeší jakékoliv obtíže mezi dobrovolníkem a přijímající organizací
 10. Provádí osvětovou činnosti dobrovolnictví
 11. Dobrovolníkům nabízí pravidelnou supervizi a možnost vzdělávání
 12. Dobrovolníkům potvrdí výkon dobrovolnické činnosti (např. pro potřeby dalšího studia, zaměstnání)

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.