PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA KRŮČEK SVITAVY a činnosti dobrovolníků v nich: 

 1. Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
 2. Účast na vybraných pravidelných dílnách MC pro rodiny s dětmi v rolích pomocných lektorek/lektorů.
 3. Dobrovolníci/ice mohou pomáhat při hlídání dětí v Babykrůčku - Hlídáčku, kde jsou děti bez rodičů od 0 do 6 let.
 4. Větší akce pro veřejnost (asi 50-300 lidí) se konají cca 1x měsíčně Zde je velmi důležitá spolupráce celého týmu. Je potřeba zorganizovat celou skupinu lidí a vymyslet program pro veřejnost. Dobrovolníci či dobrovolnice se stávají součástí týmu a podílejí se na realizaci celé akce dle jejich možností, schopností a ochoty ke spolupráci. Zde se využívají i krátkodobí dobrovolníci.
 5. Dobrovolníci/ice se zúčastnují 4 týdenních příměstských táborů pro děti, kde spolu s lektory tvoří program a provází děti táborovým dobrodružstvím.
 6. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy – akce pořádané školou
 7. Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov: dobrovolník je lektor programů se zvířaty a dětmi předškolního věku, pomocná činnost, péče o koně (vše po zaškolení) 4. Napísku z.s. Kukle, lesní klub – dobrovolník vykonává pomocnou činnost, vypomáhá s programem pro děti, péče o děti v předškolním věku (hygiena, zajišťování osobní potřeby dětí, atd.), drobný úklid v zázemí, doprovod
 8. Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy Český červený kříž – klientky jsou ženy v tíživé životní situaci, které trpí ztrátou bydlení – jsou to osoby většinou nezaměstnané, sociálně slabé, někdy trpící domácím násilím. Klientky mají vždy nezletilé děti. Dobrovolníci vykonávají v organizaci tyto činnosti: praktická výuka a prohlubování kompetencí rodin v oblastech: organizace dne, péče o domácnost, úklid, péče o ošacení, výchova dětí, péče o děti, osobní hygiena, finanční hospodaření, nákup potravin, vaření, doprovody klientek.
 9. Azylový dům pro muže Svitavy - doprovody a zvyšování kompetencí klientů Azylového domu pro muže a osob omezených ve správnosti, kterým město SY vykonává opatrovníka, organizace a výpomoc při " Potravinové pomoci", podpora při konání akcí města, možnost zajistit aktivity pro rodiny s dětmi
 10. Městská knihovna ve Svitavách – pomoc při různorodých akcích knihovny
 11. Středisko volného času Svitavy – pomoc při akcích pořádaných SVČ (výlety, tábory i jednorázové akce apod.) i na pravidelných zájmových kroužcích
 12. ZŠ A MŠ Sokolovská 1 - pomoc při akcích pořádaných školou
 13. ZŠ, Riegrova 4 Svitavy – pomoc při akcích pořádaných školou
 14. Oblastní Charita Svitavy – Světlanka, centrum denních služeb – dobrovolníci pomáhají při výchovně vzdělávacích aktivizačních činnostech ve skupině lidí se zdravotním handicapem , mohou se účastnit akcí pořádaných Světlankou nebo Charitou Svitavy a podílet se na jejich přípravě a organizaci (např. Tříkrálová sbírka)
 15. Domov na Rozcestí Svitavy – doprovody klientů (lidé s mentálním handicapem), pomoc při vytváření a organizaci akcí Domova
 16. Nemocnice Pardubického kraje – Svitavská nemocnice – návštěvy osamocených pacientů, předčítání pacientům na LDN ad. činnosti na různých odděleních nemocnice
 17. Děti patří domů, z. s. – volnočasové aktivity a trávení času s dětmi z pěstounských rodin
 18. Seniorcentrum města Svitavy - doprovod při vycházkách do okolí Domova; individuální aktivita s uživateli (povídání, čtení aj.), dobrovolník se může podílet se na konání různých společných aktivit pro uživatele a kulturních akcí v Domově
 19. Městské muzeum a galerie ve Svitavách - výpomoc při přípravě a realizaci akcí pro veřejnost, které Městské muzeum a galerie ve Svitavách pořádá, zejména Masopust, Velikonoce v muzeu, Muzejní noc, prázdninové otevřené ateliéry, Svatováclavský vinný košt, Vánoce v muzeu a vernisáže výstav.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.