Projekt Dobrovolnické centrum Krůček je podpořen z projektu Ministerstva vnitra _program rozvoj dobrovolnické služby a z programu Pardubického kraje podpory aktivit navazujících na sociální služby poskytované podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a městem Svitavy.

Hlavním cílem projektu je vytvářet stabilní dobrovolnickou síť ve městě Svitavy a jeho okolí, která se zaměřuje na potřebnost místních neziskových (našich přijímajících) organizací a jejich cílových skupin. Cílem dobrovolnického centra je také propagovat dobrovolnickou činnost a věnovat se osvětě dobrovolnictví. Chceme díky fungování dobrovolnického centra a práci našich dobrovolníků v přijímajících organizacích pomáhat všem, kteří to potřebují.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.