EDS- Evropská dobovolní služba je program, který umožňuje mladým lidem strávit určité období dobrovolné služby v jiné evropské zemi. Prostřednictvím zkušenosti s neformálním učením získávají schopnosti pro svůj osobní, vzdělávací a profesní rozvoj. Zároveň se jedná o příležitost pro mladé lidi vyjádřit svou solidaritu a sociální odpovědnost prostředníctvím dobrovolné služby v oblasti rozvoje místní komunity.

Nyní probíhají souběžně dva projekty. Projekt v rámci Erasmus + pod záštitou Evropské unie a projekt mobility mladých formou dobrovolnické služby v rámci partnerské spolupráce Pardubického kraje  regionu Centre - Val de Loire.

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.