Přejeme Vám krásný start do nového roku 2020 a přinášíme Vám program na leden!

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.