V květnovém vydání měsíčníku Naše město vyšel článek, který informuje čtenáře o tom, že Babykrůček alias náš Krůčkovský Hlídáček Hlídáček Svitavy se stěhuje od 1. července do prostor mateřské školky Úvoz. Chceme tuto informaci potvrdit a zároveň Vás ujistit, že se jedná pouze o stěhování Hlídáčku a ne celého Krůčku - ten zůstává stále v prostorách Fabriky!

Moc děkujeme městu Svitavy, odboru školství, paní ředitelce Aleně Vašákové (ZŠ a MŠ Sokolovská resp. Pražská) a zejména paní ředitelce Janě Hrubé (MŠ Větrná a Úvoz) za vstřícné jednání a poskytnutí nových prostor. V původních prostorách se bohužel technicky nepodařilo vyhovět hygienickým parametrům, které s sebou transformace na dětskou skupinu nese. Nyní probíhají poslední úpravy tak, abychom vše stihli nachystat a od 1.7. mohli zahájit provoz. V prostorách MŠ Úvoz bude v prvním patře jedna třída školky a v přízemí dětská skupina. Do konce června budeme nadále hlídat děti v původních prostorách na Pražské ulici.

Pro podrobnější a aktuální informace sledujte i fcb Hlídáček Svitavy.

Přejeme krásné jaro a těšíme se snad již brzy osobně na viděnou. Tým Krůčku

Na obrázku může být: 1 person, text

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.