Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.