Čeká nás výlet do přírody s prohlídkou druhově bohatých luk, kde je možnost spatřit vzácné motýly a orchideje. Součástí výletu bude prohlídka areálu s průvodcem. Navštívíme i místní zvířátka - koně, hříbata, ovce, jehňata.
 

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.