I v červenci můžete zajít na Sensory play. Otevřeno pro Vás bude ve dvou termínech. 23. a 25. 7. v čase od 15:00 - 16:00. S sebou pohodlné oblečení, které se může umazat.
Nutná rezervace místa zde: https://www.kruceksvitavy.cz/cs/m-300-rezervacni-system

 

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.