Kde:učebna č. 2, 3. patro Fabrika svitavy

Kdy:19.2.  16-19h

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.