Oblečení pro novorozenecké centrum Svitevské nemocnice.

KDY: Do konce měsíce března

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.