Podívejte se co jsme Vám v měsíci září připravili za pravidelný program i akce navíc ::D

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.