Nabízíme volná místa v Kurzu pro předškoláky. S přihlášením neváhejte, kapacita omezena. Začínáme 25.2.!

Motto kurzu: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Ucelený kurz pro předškoláky s lektorkou Mgr. Soňou Nádvorníkovou obsahuje 9 setkání v malé skupině a 2 individuální diagnostiky.

Co Vám kurz pro předškoláky přinese:

* všestranný rozvoj dovedností dítěte (grafomotorika, matematické představy, zrakové a sluchové vnímání, orientace v čase, prostoru,...)

* podpora samostatnosti a schopnosti dokončit činnost

* podpora sebevědomí a sociálních dovedností (například mluvit ke kolektivu)

* poznání silnějších a slabších stránek dítěte

* inspirace pro domácí činnosti Diagnostika probíhá hravou formou.

Lektorka Mgr. Soňa Nádvorníková je pedagožka zaměřující se na předškolní diagnostiku, lektorka pedagogické poradny MC Krůček, lektorka aktivit pro děti i vzdělávání dospělých a odbornice na jiné formy vzdělávání dětí (např. montessori pedagogiku).

Předškoláci 2020

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.