Milí přátelé,

doba bohužel háže klacky pod nohy nejen živnostníkům, ale i mnohým neziskovým organizacím. Mateřská a rodinná centra drží spolu napříč celou republikou. Každé centrum je jiné ale všichni chceme to stejné, podporovat rodiny. Situace se zavřením center se promítne na každém centru jinak. Pro mnoho z nich je však uzavření likvidační. Obnovovat pak ztráty půjde velmi obtížně.

Je velmi smutné, že přes snahu o odpovědi si nás, rodinná centra, ministerstva přehazují jako horký brambor a výsledkem je vakuum bez odpovědí. Nespadáme do kolonek. Bohužel tím centra nedosáhnou na možnou podporu od státu. I nám to přijde nespravedlivé a podporujeme petici, která vznikla. Chceme dát o tomto problému vědět. 

Vězte, že ač se nyní situace netýká přímo Krůčku, po celé republice jsou stovky center, které jsou nyní ohroženy. A je spoustu rodin, které chodí do "svého" centra chodí a je velmi zlé o to přijít. Pokud chcete pomoci touto formou, můžete podepsat petici. Zde je výzva z naší Síťe pro rodinu:

Petice na podporu neziskových organizací poskytujících služby pro rodiny, děti a mládež v oblastech:
prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti, práce s náhradními rodinami, se samoživiteli i s rodinami s dětmi se zdravotními problémy, osvětové, vzdělávací a zájmové činnosti, tedy i mateřských center.

Petici sepsalo prezidium na základě iniciativy Jany Čechové z Hvězdičky v Benešově. Čekali jsme se spuštěním na odpověď vládních představitelů na dopis Svazu zaměstnavatelů, který se též dožadoval, aby na prorodinné NNO pamatovalo, leč nedorazila, a tak je petice na světě a je možné ji šířit, a to všem komu na práci těchto NNO záleží.

https://www.petice.com/nezapominejte_na_neziskove_organizace_ktere_pracuji_s_rodinami_dtmi_a_mladei_i_ty_dnes_bojuji_o_peiti

Základní požadavek petice je, aby vláda a Parlament ČR:

1.     do podpůrných programů, které mají pomoci segmentům ekonomicky zasaženým omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19, zařadily také výše zmíněné neziskové organizace tak, aby překlenuly krizové období a mohly dál pokračovat ve své tolik potřebné činnosti a nemusely bojovat o přežití či ukončit svoji činnost;

2.     přizvaly představitele těchto organizací k dialogu jak o sestavování podpůrných programů, tak o nastavování opatření i jejich postupného uvolňování tak, aby byly zohledněny i potřeby uvedených organizací.

Pokud s textem petice souzníte, prosíme podepište ji a šiřte také dál mezi vaše návštěvníky, sympatizanty a podporovatele. Důležité je po podpisu ještě potvrdit podpis v e-mailu, která vám přijde. Sdílejte též na vašem Facebooku.

Věříme, že společně docílíme, aby se na NNO též pamatovalo!

Rut Kolínská

prezidentka

Síť pro rodinu, z.s.
Truhlářská 24, 110 00 Praha 1

rut.kolinska@sitprorodinu.cz, +420 603 271 561

 

Děkuji Vám za všechny naše spřátelená centra a přejeme Vám z Krůčku krásné dny!

Kateřina Novotná

ředitelka

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s.
Wolkerova alej 92/18
56802 SVITAVY
tel. 737 236 152
WWW.kruceksvitavy.cz

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.