Připravili jsme pro všechny tatínky a dědečky s dětmi akci při příležitosti Dne otců. Ve spolupráci s Kavárnou v parku máme nachystané dobroty na grilu, užijete si zábavné disciplíny pro otce s dětmi, děti pak malování na obličej ad. Cena hrací karty 70 Kč.Den otců 2021
Těšíme se na vás!

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.