Bonanza Vendolí, z. ú., aktuálně hledá nové členy do týmu.

  • Pomoc při akcích mentorské asistence, účast na mentorství, pomoc při akcích organizace Bonanza Vendolí, z. ú., účast na pobytových nebo příměstských táborech nízkoprahových zařízení a jejich akcí v průběhu roku.
  • Pomoc s organizací akcí jednotlivých služeb (Sv. Martin, Jarmark, Ocenění mentorů, programy pro školy, nízkoprahové aktivity s pomocí využitím metody hiporehabilitace, apod.)
  • Pomocnými pracemi při aktivitách s dětmi či při komunitní práci v nízkoprahových zařízeních NK Díra a Prevence s Bonanzou (tvorba programu, výtvarných, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti a mládež, apod.)

 

Městské muzeum a galerie ve Svitavách (koordinační schůzka již proběhla, zapojit se však můžete i nyní).

Výpomoc při přípravě a realizaci akcí pro veřejnost, které Městské muzeum a galerie ve Svitavách pořádá, zejména Masopust, Velikonoce v muzeu, Muzejní noc, prázdninové otevřené ateliéry, Svatováclavský vinný košt, Vánoce v muzeu a vernisáže výstav. Výpomoc na pravidelných aktivitách a workshopech jako pomocný lektor (kurzy pro děti i dospělé)

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.