Jak zvládnout vstup do školky, aby nám i dítěti bylo dobře?
Jaké nové výzvy nás čekají? Co má dítě umět?
S jakými problémy se děti, učitelky v MŠ a rodiče v začátcích nejčastěji potýkají?
Co dělat, když dítě pláče, že do školky nechce?
Seminářem provází Mgr. Lucie Janoušková - speciální pedagožka a zkušená učitelka z dětské skupiny Krůčku.
Přihlášení: https://www.kruceksvitavy.cz/cs/m-300-rezervacni-system
Cena: 120 Kč (členská cena 100 Kč)

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.