Povídání o menstruačním cyklu, kde se mimo jiné seznámíme s různými ekologickými menstruačními pomůckami.
Jak poznat plodné a neplodné dny v cyklu? Jaké jsou nejčastější obtíže spojené s menstruací a jaké jsou možnosti řešení.
Seminářem provází Mgr. Zuzana Vocásková – komunitní porodní asistentka.
Počet míst je omezen, přihlášení probíhá přes rezervační systém: https://www.kruceksvitavy.cz/cs/m-300-rezervacni-system
Cena: 120 Kč (členská cena 100 Kč).

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.