"Jak na EMOCE" Vám osvětlí psycholožka Monika Čuhelová na KURZU EMOČNÍ INTELIGENCE, který bude probíhat vždy v pondělí od 9 do 12 hodin v termínech 19. 2., 5. 3., 19. 3., 16. 4. a 14. 5.

Nutná je objednávka předem.

Cena kurzu: 1 000 Kč pro nečleny, 800 Kč pro členy

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.