Rodinné vstupné: 70 Kč pro nečleny, 50 Kč pro členy

Lístky v předprodeji od 15. 1. na recpci Fabrika Svitavy nebo MC Krůček.

 

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.