Další běh kurzu pro předškoláky

začíná ve ČTVRTEK 22. BŘEZNA V 13:00

Nutno se přihlásit na  s.nadvornikova@kruceksvitavy.cz, 733 518 999.

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.