Komunikace v partnerském vztahu

přijďte se svým partnerem/ partnerkou se dozvědět více o komunikaci pod odborným vedením manželů Vykydalových.

Kdy: čtvrtek 17. 5. 2018 od  16:30 do 19:00 hod

Kde: Prostory MC Krůček

 

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.