Jak rozvíjet děti od tří let a připravovat "dobrý start" pro školní docházku.

Kdy: Dle objednání

Kde: Prostory MC KRůček

Cena: 100Kč členi/ 120 Kč nečleni MC Krůček

 

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.