Praktický seminář o tom jak mluvit a naslouchat dětem.

KDY: 30.11. 2018 15-18h

KDE:MC Krůček

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.